PRBT Code Song Name Artist Price with tax
(Rs)
Listen Gift
60536421 MAYA PANI SADHANA CREATION Pramod Kharel L M Kastup Pant 12.43
60537138 Timi Kasko Hune Hola Female PASHUPATI MUSIC CENTER Anju Pant 12.43
60452323 Arkailai Rojdai Chhau Ki SS Digital Pramod M Santosh L Basudev 12.43
60452550 Sory La Music Plus Khuman and Sita Rana 12.43
60452392 Timrai Maya Lagchha Kasham Karnali Entertainment Anju Pant 12.43
60536744 Dhoka Dine Timi SADHANA CREATION Anju Pant LM Kastup Pant 12.43
60536889 Timi Bina ABIRAL MUSIC Abiral Music 12.43
60528461 Timro Lagi BAGINA MUSIC Anju Panta 12.43
60452322 Malai Dukhda Bhawana Music Solution Pramod Kharel 12.43
60452440 Please Ek Choti After Effect Digital Sanjeevani 12.43